Čas vstřiku

19.11.2009 12:08

Hyundai Sonata, V6 DOHC, rok výroby 1999.

Slabý výkon motoru. Pomocí diagnostického přístroje Hi-scan byla provedena kontrola uložených poruchových kódů v paměti řídící jednotky motoru. DTC žádné. Zvolením funkce 04. ACTUATION TEST (vypínání vstřikovačů) je možné sledovat pokles volnoběžných otáček motoru po odpojení daného válce motoru. Při vypnutém vštřikovači na válci č. 2 ( první válec zleva u chladiče při pohledu od přední části vozidla ) nenastal žádný pokles otáček motoru. Pořadí zapalování: 1-2-3-4-5-6. Byl změřen elektrický odpor vyjmutých 3 přístupných kabelů ke svíčkám válců č. 2,4,6 – odpor v pořádku. Zbývající zapalovací kabely jsou přístupné až po demontáži sacího potrubí. Byla vyměněna svíčka 2. válce – závada stále trvá.

Osciloskopem byla změřena doba vstřiku u 2. a pro porovnání také u 4. válce: 

   

 VÁLEC Č. 4 – čas vstřiku: 3.00 mS (horní obrázek)                                                                                                                               

                                                                                                                               

 

  VÁLEC Č. 2 – čas vstřiku: 3.50 mS.

Řídící jednotka motoru se snaží, prodloužením času otevření vstřikovače a tím obohacením směsi, vyrovnat běh motoru. Závadu se podařilo odsranit až po namontování nového zapalovacího kabelu ke svíčce 2. válce. Koncovka kabelu probíjela na kostru v komůrce pro svíčku v hlavě válců.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode