Snímač teploty chladící kapaliny

20.11.2009 12:15

Hyundai Pony (Excel) L4 – SOHC

Asi po 5 km jízdy motor přestane reagovat na plyn, vynechává, při neutrálu mění otáčky. Po zhasnutí motoru a opětovném nastartování běží normálně, ale závada se opakuje asi po ujetí 5 km.

DTC (Diagnostic Trouble Code): 11. OXYGEN SENSOR

                                                21. ENGINE COOLANT TAMPERATURE SNSR

                                                81. AIR/FUEL CORRECTION.

Předstih zážehu je nastavený na 0°. Provedena změna nastavení základního předstihu zážehu na předepsanou hodnotu 5°. Aktuální data jsou v pořádku. Paměť řídící jednotky vymazána.

Při zkušební jízdě, asi po 5 km, motor při středních a vyšších otáčkách opět vynechává a dusí se – vozidlo jede jen na málo plynu, jako by motor neměl dostatek paliva. V klidu, na neutrál, nelze přidat plyn – motor vynechává, volnoběžné otáčky kolísají. Po vyšroubování víčka palivové nádrže se vše srovnalo – motor se plynule rozbíhá, volnoběžné otáčky nekolísají. V paměti ECM se opět objevily poruchové kódy č. 21 a 81.

Po smazání poruchových kódů v paměti řídící jednotky motoru byla provedena druhá zkušební jízda bez namontovaného víčka palivové nádrže. Závada se projevila podobným způsobem jako při předchozí zkušební jízdě. Opět se zaznamenaly DTC č. 21 a 81.

V aktuálních datech za klidu motoru se hodnota teploty chladící kapaliny náhle změní ze 79 na 95°C. Odpor snímače teploty chladící kapaliny je 0,29 kiloohmů, což odpovídá 80°C a nemění se. Po delším zapojení ohmmetru a sledování hodnoty odporu se náhle změní na nekonečný odpor.

Tlak paliva za běhu motoru je 280 kPa (340 kPa bez regulace). Po vypnutí motoru drží tlak paliva 260 kPa déle, než 5 minut.

Byl namontován nový snímač teploty chladící kapaliny a následná zkušební 10 km jízda proběhla bez problémů. Kontrolou Hi-scanem nebyly zjištěny žádné závady. Ventilátor chladiče zapíná při 100 °C teploty chladící kapaliny.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode