Řídící jednotka

20.11.2009 10:34

Hyundai Lantra DOHC

Kolísání otáček motoru, někdy se neudrží ve volnoběhu, někdy nejde nastartovat.

Po připojení palivového čerpadla, přivedením napětí akumulátoru 12 Voltů do zkušebního konektoru PUMP, který je umístěný v prostoru motoru, nebylo možné motor nastartovat, přestože tlak paliva byl v limitu. Motor se podařilo nastartovat až po vstříknutí asi 40 ml paliva přímo do sacího potrubí. V průběhu testování motoru se několikrát stalo, že se do paměti řídící jednotky motoru zaznamenal poruchový kód snímače rychlosti vozidla, aniž by se vozidlo pohybovalo.

Přestala fungovat lambda sonda – napětí 39 mV, někdy kolísá od 0 mV až 19 mV. Kolísání otáček motoru se vždy zhorší při zatížení motoru ventilátorem chlazení. Volnoběžné otáčky se mění od 780 do 880 ot/min, tehdy se mění i tlak paliva od 300 kPa do 330 kPa. Bez regulace (odpojená podtlaková hadička od regulátoru) je tlak 360 kPa a po zastavení motoru tlak drží hodnotu 350 kPa dostatečně dlouho. Hodnota krokového motorku je 0, při zatížení po zapnutí ventilátoru chladiče kolísá od 0 do 12 step. Průtok vzduchu od 37 do 43 Hz. Doba vstřiku se mění od 2,8 mS do 3,1 mS. „CO“ (Oxid uhelnatý), měřený analyzátorem výfukových plynů Tecnotest 488CZ, je 6,42 %!!!

Chování motoru se nečekaně mění, někdy běží i pravidelně, někdy při pootevřené škrtící klapce, při mírně vyšších otáčkách (asi 900 ot/min), začne vynechávat a otáčky kolísají. Zapalovací kabely byly namontovány nové. Svíčky jsou také nové. Vše ukazuje na závadu v řídící jednotce motoru.

Zákazník si přinesl starší řídící jednotku, ovládací relé a tranzistor zapalování. Před montáží starší řídící jednotky byla znovu provedena kontrola původní řídící jednotky – studený motor, zapnuté zapalování (motor v klidu): mění se napětí na lambda sondě od 0 do 39 mV, rychle se mění hodnota snímače teploty chladící kapaliny 7 až 30°C, dále se rychle mění teplota nasávaného vzduchu, hodnota snímače barometrického tlaku vzduchu, hodnota krokového motorku 119 až 115 step, je slyšitelné neustálé pulzování motorku. Po výměně řídící jednotky jsou všechny hodnoty stabilní. Po zapnutí zapalování se krokový motorek slyšitelně nastaví na hodnotu 120 step a nepulzuje.

Hodnoty naměřené po nastartování studeného motoru: teplota chladící kapaliny je 30°C, otáčky motoru při této teplotě jsou 1200 rpm, barometrický tlak 954 bar, teplota nasávaného vzduchu 17°C, předstih zážehu 20°, doba vstřiku 3,3 mS, průtok vzduchu 56 Hz, snímač kyslíku 859 mV, nastavení škrtící klapky 546 mV, spínač krajní polohy škrtící klapky ON, hodnota krokového motorku je 16 step.

Hodnoty naměřené na zahřátém motoru: teplota chladící kapaliny je 83°C, otáčky motoru při této teplotě jsou 800 rpm, barometrický tlak 954 bar, teplota nasávaného vzduchu 21°C, předstih zážehu 10°, doba vstřiku 2,8 až 3,1 mS, průtok vzduchu 46 Hz, snímač kyslíku 859 mV – napětí se nemění, krokový motorek má 4 step, nastavení škrtící klapky 546 mV, spínač krajní polohy škrtící klapky ON.

Pro úspěšné ukončení opravy bude nutné ještě vyměnit lambda sondu, která byla zřejmě poškozena provozováním vozidla s vadnou řídící jednotkou motoru. 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode